نمایندگان امریکا با ملاله یوسف‌زی در مورد حمایت از زنان افغانستان گفتگو کردند

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

نماینده امریکا در امور زنان افغانستان از دیدار با ملاله یوسف‌زی، فعال حقوق بشر اهل پاکستان خبر داد. رینا امیری گفته درباره فعالیت‌های ملاله یوسف‌زی، از جمله تعهد او در حمایت از دختران افغانستان گفتگو کرده‌اند. تام وست، نماینده امریکا در امور افغانستان نیز در این دیدار حضور داشت.

نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان، روز شنبه (۲۷ حوت) گفتگویش با ملاله یوسف‌زی را «نیروبخش و سازنده» توصیف کرده است.

خبرها
سفیران - فصل پنجم (آلمان)
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید