پسر هجده ساله دنمارکی خود را مقابل سفارت امریکا در کپنهاگن آتش زد

جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

پولیس می‌گوید که یک جوان هجده ساله دنمارکی روز جمعه اول ثور، خود را در مقابل سفارت امریکا در کپنهاگن آتش زده است.

به گفته پولیس، این جوان نجات داده شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

پولیس درباره انگیزه این فرد چیزی نگفته است.