رامین مظهر

شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازه‌گی ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان گماشته است. در شرایطی که مستندسازی و گزارشدهی اکثر نهادهای مسئول از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حال تعلیق درآمده‌، این پست چه اهمیتی دارد و ایجاد آن چه انتظاراتی خلق کرده است؟

۱۴۰۱/۱/۱۳

بازرسی خانه به خانه طالبان نگرانی‌هایی را در میان هنرمندان افغانستان برانگیخته است. برخی از هنرمندان پس از آغاز بازرسی خانه به خانه، سازهای‌شان را مخفی کرده و برخی دیگر آنها را شکسته‌اند. شماری از هنرمندان می‌گویند آثار هنری‌شان ممکن است جان‌ آن‌ها را به خطر اندازد.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

لتا منگیشکر نه تنها آوازخوان محبوب مردم افغانستان بود، بلکه تاثیر ماندگاری بر کارنامه ستاره‌های موسیقی افغانستان نیز گذاشته است. احمد ظاهر، احمد ولی، افسانه، احمدشاه حسن و بسیاری آوازخوان‌های دیگر نسخه فارسی آهنگ‌هایی را اجرا کرده‌اند که اولین بار با صدای لتا شنیده شده بود.

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید