نوید احمدی

برای «خارق‌العاده» کلمات مترادف بسیاری وجود دارد: شاهکار شگرف، عجیب یا محیرالعقول و ده‌ها کلمه‌ی دهان‌پرکن دیگر که گاهی حتی یافتن موصوف برای آن‌ها هم سخت می‌شود، ولی اگر بخواهیم تمامی این تعاریف را در زبان فوتبال به یک کلمه خلاصه کنیم، کار چندان دشواری نخواهیم داشت: مسی.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید