پیشه‌ور

برنامه‌ای در مورد زندگی و کار صنعتگران سنتی افغانستان

قسمت‌ها

پیشه‌ور: فصل دوم - آهنگر
سفالگری- قسمت ششم
مسگر - قسمت پنجم
شیشه سازی - قسمت چهارم
پینه دوزی - قسمت سوم
دستدوزی - قسمت دوم
کلاه قره قل - قسمت اول