کلکین

کلکین، پنجره‌ای است به دنیای فرهنگ و هنر افغانستان. کلکین از زاویه متفاوتی به مسایل روز افغانستان میپردازد. مجله کلکین هنجارها و ارزش‌های دیرین و نوین افغانستان را روی پرده می برد. با کلکین از افغانستان اینترنشنال همراه باشید.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

برنامه‌های خبری

برنامه‌های اختصاصی

مستند کوتاه