میدان

افغانستان در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد. آیا افغان‌ها ناچار اند در برابر واقعیت‌ امروز تمکین کنند یا راه نجات وجود دارد؟ میدان جدیدی باز شده است که مبارزان سیاسی، فعالان مدنی و نخبگان دانشگاهی کشور را به صورتی یکسان به آزمون می‌گیرد. در میدان گفت‌وگو کوشیده می‌شود که گفتمان ملی درباره آینده افغانستان شکل گیرد. هارون نجفی‌زاده، با مهمان ویژه‌ای ماهانه مسایل مهم افغانستان را با حضور شما بررسی خواهد کرد

قسمت‌ها

برنامه‌ها

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

برنامه‌های خبری

برنامه‌های اختصاصی

مستند کوتاه