وادی رقابت

وادی رقابت

برنامه وادی رقابت به چالش‌های موجود در ورزش افغانستان می‌پردازد. در این برنامه هر هفته مهمترین‌ سوژه ورزشی افغانستان انتخاب شده و با دعوت از مهمانان در خصوص همان موضوع بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

قسمت‌ها

وادی رقابت 22
وادی رقابت 21
وادی رقابت 20
وادی رقابت 19
وادی رقابت 18
وادی رقابت 17
وادی رقابت 16
وادی رقابت 15
وادی رقابت 14
وادی رقابت 12
وادی رقابت 10
وادی رقابت 9