وادی رقابت

برنامه وادی رقابت به چالش‌های موجود در ورزش افغانستان می‌پردازد. در این برنامه هر هفته مهمترین‌ سوژه ورزشی افغانستان انتخاب شده و با دعوت از مهمانان در خصوص همان موضوع بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

برنامه‌های خبری

برنامه‌های اختصاصی

مستند کوتاه