آوا

برنامه‌ی ویژه موسیقی و گفت‌وگو با بعضی از هنرمندان معروف افغانستان

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

سفیران

برنامه‌های اختصاصی

ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۲

مستند کوتاه