تاریخ معاصر افغانستان

افغانستان همچون سایر ممالک جهان در نیمه اول قرن بیستم میلادی تحت تاثیر رخدادهای جنگ‌های جهانی قرار داشت. این مستند به بررسی آثار جنگ‌های بین‌الملل بر این کشور می‌پردازد.

قسمت‌ها

تاریخ معاصر افغانستان: طالبان، از تشکیل تا بازگشت به قدرت
افغانستان، از ۱۱ سپتامبر تا بازگشت طالبان
افغانستان در دوران مجاهدین
چهل‌‌ و چهار سال جنگ بدون وقفه
کودتای ۲۶ سرطان با رهبری محمد داوود خان
ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان
افغانستان و جنگ سرد
جنگ‌های افغانستان - انگلیس
افغانستان در آتش دو جنگ جهانی