دیدگاه

دیدگاه

دیدگاه، چشم‌اندازی به تحولات روزانه افغانستان است که مسایل مهم سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در قالبی جدید پوشش می‌دهد. این برنامه هفته پنج روز از شنبه تا چهارشنبه نشر می‌شود.

قسمت‌ها

دیدگاه: زمان شکستن بیعت فرا می‌رسد؟
دیدگاه: آیا جهان می‌تواند جنگ ایران با اسرائیل را تحمل کند؟
دیدگاه: جایگاه مردم در نظام طالبان
دیدگاه: گزینه‌های جمهوری اسلامی برای انتقام از اسرائیل
دیدگاه: توهم تغییر طالبان و بن‌بست لابی‌گری
دیدگاه: طالبان بر سر دو راهی؛ پاکستان یا تی‌تی‌پی؟
دیدگاه: معضل بودجه‌سازی در حکومت طالبان
دیدگاه: افغانستان در اشغال پهپادهای امریکایی
دیدگاه: ۷۵ سالگی ناتو و امنیت در جهان پر تلاطم
دیدگاه: اتحاد راهبردی جمهوری اسلامی و طالبان
دیدگاه: چرا خطر داعش در افغانستان جدی است؟
دیدگاه: آیا اسلام واقعا دین سنگسار است؟