دیدگاه

دیدگاه

دیدگاه، چشم‌اندازی به تحولات روزانه افغانستان است که مسایل مهم سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در قالبی جدید پوشش می‌دهد. این برنامه هفته پنج روز از شنبه تا چهارشنبه نشر می‌شود.

قسمت‌ها

دیدگاه: نشانه‌های تازه از دعوای قدرت در اداره طالبان
دیدگاه: راه‌حل‌های بنت برای برون‌رفت از بن‌بست حقوق بشری
دیدگاه: سرنوشت مهاجران افغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران
دیدگاه: زمین‌خوردن صنعت هوانوردی افغانستان
دیدگاه: بحران ایجاد نظام سیاسی تکثرگرا در افغانستان
دیدگاه: روایتی از درون؛ ارتش افغانستان چگونه فروپاشید؟
دیدگاه: انتخاب خامنه‌ای برای ریاست جمهوری کیست؟
دیدگاه؛ جنگ اسلحه و روایت داعش با طالبان
دیدگاه: سفر کرزی به خارج از قلمرو طالبان
دیدگاه: پیج‌وخم‌های تعامل با طالبان؛ از مسکو تا اسلام‌آباد و تهران
دیدگاه؛ انتخاب دشوار ملل متحد بین طالبان و جامعه مدنی افغانستان
دیدگاه؛ دور سوم رهبری مودی بر هند