قدرت کلمات

در قرن بیستم چندین سخنرانی بودند که تاریخ جهان را تغییر دادند. مجموعه‌ قدرت کلمات نگاهی دارد به بعضی از مهم‌ترین این سخنرانی‌ها

قسمت‌ها

قدرت کلمات: گابریل گارسیا مارکز
قدرت کلمات: مارگارت تاچر
قدرت کلمات: رونالد ریگان
قدرت کلمات: مارتین لوترکینگ