هنرمند مهاجر

هنرمند مهاجر

در این رشته برنامه‌ها به سراغ هنرمندان، نویسندگان، فیلم‌سازان و خبره‌گان فرهنگی می‌رویم و هنرمندان مهاجر را در خانه یا کارگاه‌شان در انجام کارهای روزمره همراهی می‌کنیم و چگونگی زندگی خلاقانه هنرمندان مهاجر را از زبان خودشان می‌شنویم. در حالی که آنان را حین آفرینش هنری می‌بینیم، دیدگاه آنان را در مورد ذهن خلاق، زندگی حرفه‌یی و چالش‌های که به عنوان یک هنرمند مهاجر باید پشت‌سر بگذارند می‌شنویم.

قسمت‌ها

هنرمند مهاجر: ناجیه خان، بازیگر و فیلم‌ساز
هنرمند مهاجر: تهمینه تومیریس، نقاش
هنرمند مهاجر: شفیق کاکر، نقاش و کیوریتور
هنرمند مهاجر: پرستو قلندری، طراح لباس
هنرمند مهاجر:‌ داوود هلمندی، فیلم‌ساز، عکاس و پژوهشگر
هنرمند مهاجر:‌ امان مجددی، هنرمند مفهومی
هنرمند مهاجر: فریدالله ادیب آیین، نقاش
هنرمند مهاجر: علی‌خا‌ن عبداللهی، مجسمه‌ساز
هنرمند مهاجر: موسی اکبری، عکاس و طراح گرافیک