اجیلمگونچه - خیر محمد چاووش

هرچند افغانستان، سال سختی را پشت سر می‌گذارد، اما جلو آمدن بهار را نمی‌توان گرفت. این جشن طبیعت را با شعر و موسیقی و رقص تجلیل می‌کنیم.