میدان

میدان

افغانستان در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد. آیا افغان‌ها ناچار اند در برابر واقعیت‌ امروز تمکین کنند یا راه نجات وجود دارد؟ میدان جدیدی باز شده است که مبارزان سیاسی، فعالان مدنی و نخبگان دانشگاهی کشور را به صورتی یکسان به آزمون می‌گیرد. در میدان گفت‌وگو کوشیده می‌شود که گفتمان ملی درباره آینده افغانستان شکل گیرد. هارون نجفی‌زاده، با مهمان ویژه‌ای ماهانه مسایل مهم افغانستان را با حضور شما بررسی خواهد کرد

قسمت‌ها

داوودزی در میدان؛ فروپاشی طالبان از درون، رویا یا واقعیت؟
علی احمد جلالی در میدان
جنرال خوشحال سعادت در میدان
جنرال سمیع سادات در میدان
سیما سمر در میدان
محبوبه سراج در میدان
احمد نادر نادری در میدان
رحمت‌الله نبیل در میدان
محمد یونس قانونی در میدان