سفیران

سفیران

انسان زاده افغانستان‌ قصه اش با هجرت و غربت گره خورده. با خانه به دوشی و آواره گی، از دری به دری و از مرزی به مرزی. گاه خوش آمد گفته شده و گاه رانده گشته. سفیران قصه انسان های افغانستانی در غربت است. انسان هایی که به هزار و یک دلیل سرزمین مادری شان را ترک کرده و در جغرافیایی دیگر سکنا گزیده اند. انسان هایی در تقلای خانه ساختن، آشیان کردن، دل بستن به زمین و سرزمینی دیگر.

قسمت‌ها

سفیران: مریم میترا
سفیران: نظیفه یوسفی بیک
سفیران: علی نوری
سفیران: سمیع حامد
سفیران: فضل حکیمی
سفیران: نصیر احمد اندیشه
سفیران: الله محمد کاکر
سفیران
سفیران: جاوید سنگدل
سفیران: تهمینه سالک
سفیران: شبنم نورزی
سفیران: ویدا زمری
سفیران: جواد رحیمی
سفیران: فاطمه خاوری
سفیران: جاوید احمد قایم
سفیران: آرزو احمدی
سفیران: غفران بدخشانی
سفیران: رویا کریمی
سفیران: هاجر ابوالفضل
سفیران: هاشم ربانی
سفیران: حنیفه عرب‌زاده
سفیران: سلطان سنجر گونش
سفیران:‌ حسیب سائد
سفیران: الیاس خان
سفیران: عزت‌الله سادات
سفیران: شبنم عقیل
سفیران: فرید قاری‌زاده
سفیران: ریحانه علی‌زاده
سفیران: پلوشه غفاری
سفیران: اجمل فراهی
سفیران: داکتر میرویس سینا
سفیران: دکتر زهرا رضایی
سفیران: سلیمان اتمر
سفیران: عبدالغفار فقیه‌زاده
سفیران: داکتر کفایت‌الله حمیدی
سفیران: زهره مجددی
سفیران: سعدیه برومند
سفیران: مژگان ساغر شفا
سفیران: شکیب مصدق
سفیران: کاوه اسپارتک
سفیران: علی مهرجوهی
سفیران: دکتر هارون بدخشی
سفیران 13
سفیران: مصطفی هنرجو
سفیران: مارینا گلبهاری
سفیران: فهیمه میرزایی
سفیران: علی هزاره
سفیران: مرضیه حمیدی
سفیران: مجتبی قاسمی
سفیران: حفیظ پاکزاد
سفیران: رضا جعفری
سفیران: فاطمه حسینی
سفیران: دکتر نجیب‌الله بینا
سفیران: فرهاد صديقى
سفیران: علی محقق نسب
سفیران: دکتر عثمان نورزایی
سفیران: حمید حکیمی
سفیران: خوشحال احمد
سفیران: ناجیه خان
سفیران: آریانا ابوی
سفیران: عبدالتواب بوستانی
سفیران: دکتر شکردخت جعفری
سفیران: برادران صدیقی
سفیران: فهیمه ذهین
سفیران: اجمل ذهین
سفیران - حماسه کوهستانی
سفیران: دکتر محمد نوروز حقمل
سفیران: دکتر کریم قیومی
سفیران: عبدالفتاح صمیم
سفیران: هیلینا بهار
سفیران: فریبا رضایی
سفیران: عاطفه نوری
سفیران: صدف رحیمی
سفیران: راحله نظری
سفیران: جلیل واعظ
سفیران: سخی هدایت
سفیران: سیر انجاز
سفیران: مجید قیام
سفیران - زهره واعظ
سفیران - عبدالرحیم احمد پروانی
سفیران: فرهاد جاوید
سفیران: ناجیه حنیفی
سفیران: محسن شاه
سفیران: عبدالناصر یوسفزی
سفیران: باران سجادی
سفیران: فهیم احمدی
سفیران: مسعوده مهدی زاده
سفیران: فرهاد ضمیر
سفیران: نازنین قیومی
سفیران: دکتر میر حسین مهدوی
سفیران: عندلیب و سروش اکبری
هادی حکیمی