گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه، نگاه نزدیک و صریح به امروز و گذشته می‌اندازد و از دید چهره‌های مطرح و تاثیرگذار آینده را بررسی می‌کند. این برنامه هفته یک بار در روز چهارشنبه نشر می‌شود.

قسمت‌ها

گفت‌وگوی ویژه با میرویس بلخی، وزیر پیشین وزارت معارف افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با رویا رحمانی، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن
گفت‌وگوی ویژه با حبیب‌الرحمن پدرام، نماینده پیشین مجلس در دولت جمهوریت
گفت‌وگوی ویژه با نمایندگان نهادهای پناهندگی امریکا
گفت‌وگوی ویژه با احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با مانا کشفی، معاون ارتباطات در سازمان Welcome.US
گفت‌وگوی ویژه با شیرعلی رضاییان، کارشناس امور آسیای میانه و رستم عزیزی، کارشناس تروریسم
گفت‌وگوی ویژه با سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با تیمور شاران، معین پیشین اداره ارگان‌های محلی
گفت‌وگوی ویژه با انورالحق احدی، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین رییس جمهور
گفت‌وگوی ویژه با حمید صدیق، سفیر پیشین افغانستان در آلمان