گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه، نگاه نزدیک و صریح به امروز و گذشته می‌اندازد و از دید چهره‌های مطرح و تاثیرگذار آینده را بررسی می‌کند. این برنامه هفته یک بار در روز چهارشنبه نشر می‌شود.

قسمت‌ها

گفت‌وگوی ویژه با عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین رییس جمهور
گفت‌وگوی ویژه با حمید صدیق، سفیر پیشین افغانستان در آلمان
گفت‌وگوی ویژه با منیژه باختری، سفیر دولت پیشین در ویانا
گفت‌وگوی ویژه با سلطان برکات، رئیس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه در دوحه
گفت‌وگوی ویژه با سارا ادمز، مامور سابق سی‌آی‌ای در پاکستان
گفت‌وگوی ویژه با حضرت عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالیه افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با محمد عارف شاه‌جهان، معاون ریاست عمومی امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با توماس بارفیلد، افغانستان‌شناس امریکایی (بخش دوم)
گفت‌وگوی ویژه با توماس بارفیلد، افغانستان‌شناس امریکایی (بخش اول)
گفت‌وگوی ویژه با احمد ولی مسعود، عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان
گفت‌وگوی ویژه با اسد درانی، رییس پیشین آی‌اس‌آی
گفت‌وگوی ویژه با محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان