حجاب طالبانی

حجاب طالبانی؛ روایت دختران از شکنجه و توهین طالبان
در این مستند به داستان سه دختر می‌پردازیم که به دلیل بدحجابی به گفته طالبان دستگیر شدند و مورد شکنجه قرار گرفتنند