وادی رقابت

وادی رقابت

برنامه وادی رقابت به چالش‌های موجود در ورزش افغانستان می‌پردازد. در این برنامه هر هفته مهمترین‌ سوژه ورزشی افغانستان انتخاب شده و با دعوت از مهمانان در خصوص همان موضوع بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

قسمت‌ها

وادی رقابت 9
وادی رقابت 8
وادی رقابت 7
وادی رقابت 6
وادی رقابت 5
وادی رقابت 4
وادی رقابت 2
وادی رقابت 1
وادی رقابت 62
وادی رقابت 61
وادی رقابت
وادی رقابت