مقام‌های روسیه و سازمان ملل درباره مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان گفت‌وگو کردند

مقام‌های روسیه و سازمان ملل درباره مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان گفت‌وگو کردند علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مسکو گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲