سالگرد حمله امریکا به افغانستان-گفت‌وگو با نقیب میرزاده، افسر سابق

سالگرد حمله امریکا به افغانستان گفت‌وگو با نقیب میرزاده، افسر سابق قوماندانی مشترک عملیات‌های خاص

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵