موضوع افغانستان روی میز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا- گفت‌و‌گو با فردین هاشمی

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳