افزایش درآمدهای داخلی طالبان-گفت‌وگو با صدیقه ذکی، پژوهشگر مسائل اقتصادی

افزایش درآمدهای داخلی طالبان گفت‌وگو با صدیقه ذکی، پژوهشگر مسائل اقتصادی

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵