تمدید ماموریت ریچارد بنت-گفت‌وگو با عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه

تمدید ماموریت ریچارد بنت گفت‌وگو با عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰