زلزله‌های پیهم در هرات-گفت‌وگو با سید عبدالباسط رحمانی، متخصص آب و محیط زیست

زلزله‌های پیهم در هرات-گفت‌وگو با سید عبدالباسط رحمانی، متخصص آب و محیط زیست

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹