هشدار از کاهش آب با ساخت کانال قوش‌تپه-گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

هشدار از کاهش آب با ساخت کانال قوش‌تپه گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵