نگرانی سازمان ملل متحد از تشدید بحران بشری در افغانستان

نگرانی سازمان ملل متحد از تشدید بحران بشری در افغانستان الیاس منصور، جزییات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷