دلیل سقوط هواپیمای خلبان افغان در امریکا-الیاس منصور گزارش می‌دهد

دلیل سقوط هواپیمای خلبان افغان در امریکا الیاس منصور، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰