بررسی اسناد املاک چهره‌های سیاسی توسط طالبان گفت‌وگو با گفت‌وگو با احمد معین امینی