وضعیت بد زندگی بازگشت‌کننده‌ها در افغانستان - نقیب بیان گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵