یونیسف: دختران افغانستان سه میلیارد ساعت درسی در مکاتب را از دست دادند

یونیسف: دختران افغانستان سه میلیارد ساعت درسی در مکاتب را از دست دادند گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی، تحلیلگر ارشد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴