هنرمندان آواره؛ فضیله ضمیر، رباب نواز-جزئیات بیشتر در گزارشی از نجوا عالمی

هنرمندان آواره؛ فضیله ضمیر، رباب نواز-جزئیات بیشتر در گزارشی از نجوا عالمی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷