هشتمین روز زمین‌لرزه هرات-گفت‌وگو با قدوس خطیبی، امدادرسان محلی

هشتمین روز زمین‌لرزه هرات گفت‌وگو با قدوس خطیبی، امدادرسان محلی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲