اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان - صدف امیری، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲