مایکل مکال: می‌خواهیم با مخالفان طالبان، از جمله احمد مسعود، گفت‌وگو کنیم

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲