زندگی دشوار افغان‌های مهاجر در پاکستان - گزارشی از شبنم دوران، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶