رستورانت سمیه در کابل-شراره سروری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

رستورانت سمیه در کابل شراره سروری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳