از سرگیری پرواز‌های فلای دبی حامد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

از سرگیری پرواز‌های فلای دبی حامد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴