نشست مطبوعاتی رزا اتانبایوا، نماینده سازمان ملل برای افغانستان

نشست مطبوعاتی رزا اتانبایوا، نماینده سازمان ملل برای افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱