برگزاری نمایشگاه موترهای برقی در کابل - سمیرا رسا، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۲