بهبود روابط سعودی و اسرائيل-بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

بهبود روابط سعودی و اسرائيل بابک اسحاقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از تل‌آویو گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸