حذف زنان در دور سوم نشست دوحه چه تاثیری بر مبارزات آنها خواهد گذاشت؟

حذف زنان در دور سوم نشست دوحه چه تاثیری بر مبارزات آنها خواهد گذاشت؟ گفت‌وگو با بنفشه یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴