بررسی شکنجه و تجاوز طالبان به زنان

بررسی شکنجه و تجاوز طالبان به زنان توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت‌وگو با عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳