زنان افغانستان در تبعید؛ لاله عثمانی، فعال حقوق زنان نجوا عالمی گزارش می‌دهد

زنان افغانستان در تبعید؛ لاله عثمانی، فعال حقوق زنان نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷