عارف یعقوبی، در مورد نشست خبری وزیر دفاع امریکا گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲