وضعیت ناهنجار نظام بهداشتی طالبان - گزارشی از نقیب بیان، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱