هشدار وزیر دفاع طالبان به پاکستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲