هیات سازمان همکاری‌های اسلامی در کابل-گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس

هیات سازمان همکاری‌های اسلامی در کابل گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس مسائل حقوقی و دینی

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱