روز سوم و پایانی نشست ویانا - ادریس جویا، از محل برگزاری این نشست گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴