هفتمین روز از زلزله مرگبار هرات-سیامک هروی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

هفتمین روز از زلزله مرگبار هرات-سیامک هروی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱